مشخصات کلی دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

1- تعریف و هدف
این رشته یکی از مجموعه‌های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی فنی و اجرایی کافی از عهده‌ی انجام وظایف نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی در زمینه‌های مرتبط برآیند. و نیازهای عمرانی جامعه را در این زمینه‌ها برآورده سازند. طول این مجموعه 2 سال است.
2- نقش و توانایی
فارغ تحصیلات این رشته دارای قابلیت و توانایی‌های زیر خواهند بود:
الف)مهندس کارگاه به منظور پیاده کردن و اجرای طرح‌های ساختمانی و راه‌سازی و تاسیسات آبی در کلیه کارگاه‌های ساختمانی و راه سازی به عنوان همکار در شرکت‌های پیمانکاری
ب) مهندس ناظر کارگاه به منظور نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی در زمینه‌های فوق
3- ضرورت و اهمیت
اهمیت این رشته با توجه به موارد زیر روشن می‌شود.
الف) سیاست‌های عمرانی دولت و توجه به سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد و ساختن ساختمان‌های مسکونی، بزرگراه‌ها، راه آهن، راه‌های اصلی و فرعی، شبکه‌های آبرسانی.
ب) اولویت رفع نیازهای عمرانی در زمینه‌های مسکن، راه و تامین آب آشامیدنی روستاها و شهرهای کوچک.

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
عمران - اجرایی