سخن هفته

دانشکده فنی و مهندسی فردوس

daneshkade

شهرستان فردوس در ۱۹۵ کیلومتری شمال غربی بیرجند و نیز ۳۴۵ کیلومتری جنوب مشهد و در مسیر محور ارتباطی استان های یزد، کرمان، اصفهان به شهر مشهد واقع است. فردوس به عنوان بخشی از قُهستان قدیم در اوایل سده اخیر، با نام ((تون)) به معنی کانون گرما و تابش مشهور بوده و اینک از شهرستان های تابعه استان خراسان جنوبی است. به علاوه ایالت تون از مراکز مهم فرقه اسماعیلیه محسوب می شده و  آثار به جامانده از دژهای آن دوران، مؤید این ادعاست. وسعت مسجد جامع این شهر، حکایت از موقعیت مطلوب این شهر در روزگاران گذشته دارد، اما زلزلهٔ شهریور ماه سال ۱۳۴۷ ، چهرهٔ این شهر را دگرگون ساخت و بافت تاریخی آن را نابود کرد.

در جریان سفرهای استانی هیئت دولت نهم جمهوری اسلامی به استان خراسان جنوبی، با گشایش شعبه ای از دانشگاه بیرجند در این شهرستان جهت تربیت نیروی متخصص فنی جهت ایجاد آموزشکده فنی فردوس موافقت به عمل آمد و متعاقباً در سال ۱۳۸۶ موافق اصولی جهت ایجاد آموزشکده فنی فردوس اخذ گردید. در ادامه، شورای گسترش آموزش عالی در سال ۱۳۸۷ با پذیرش دانشجو در دوره کاردانی فنی موافقت قطعی به عمل آمدر و نهایتاً در سال ۱۳۸۹ دو رشتهٔ کاردانی پیوسته الکترونیک برق صنعتی و کاردانی فنی برق الکترونیک در فردوس راه اندازی شد. در سال ۱۳۹۰ با ارتقای سازمانی آموزشکده فنی فردوس به دانشکده فنی موافقت قطعی گردید و در همان سال، موافقت نامهٔ کمک به ساخت دانشکده با معاونت برنامه ریزی استانداری مبادله گردیده و با ردیف مستقل بودجهٔ این دانشکده در سال ۹۱ نیز موافقت شد.

دانشکده فنی فردوس فعلاً در ساختمانی که به طور موقت واگذار شده در حال فعالیت می باشد و از سال ۱۳۹۰ موفق به گشایش پژوهشکده ای با عنوان ((قنات)) گردیده و اینک دارای سه گروه پژوهشی اقتصاد قنات، آبخیزداری و احیای قنات و نیز هیدرولیک قنات می باشد. دانشکدهٔ مزبور دارای کتابخانه، کارگاه های رایانه و برق و نیز یک واحد تخصصی رایانه برای دانشجویان می باشد.

ذیلاً رشته های موجود در دانشکده فنی فردوس و اعضای هیئت علمی در جداول ذکر شده اند:

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
کامپیوتر       ۲ ۲
 برق   - ۳  ۲ ۵
 عمران   - ۱ - ۱
رشته های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان
گروه گرایش کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری جمع
برق  قدرت  ۹۱  ۱۱۲  -  -  ۲۰۳
الکترونیک   ۸۰ ۸۶  - ۱۶۶
 عمران اجرایی   -  ۷۲  -  - ۷۲
 کامپیوتر  نرم افزار  ۲۸  ۷۳  -  - ۱۰۱

 

 

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
کامپیوتر