همایش همدلی دختران دانشجو در روز 16 آذر مصادف با روز دانشجو در محل پارک بانوان شهرستان فردوس برگزار گردید .این همایش با مدیریت دانشکده فنی و مهندسی از ساعت 9 صبح الی 30/11 صبح با حضور حداکثری دختران دانشجو در شهرستان فردوس برگراز گردید.که دارای برنامه های شاد و متنوع بود.