در تاریخ 19/9/95 به مناسبت 16 آذر روز دانشجو و در آستانه 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه ، نمایندگان دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی در معیت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عبادیان و معاون اداری و مالی دانشکده جناب آقای زال حسینی جهت تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت به دیدار امام جمعه شهر فردوس رفتند و از بیانات ایشان مستفیض گشتند. در ابتدای این جلسه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عبادیان علت حضور نمایندگان دانشجویی را در این جلسه عنوان نمودند. جناب آقای زال حسینی معاون اداری و مالی دانشکده نیز گزارشی از فعالیت های تشکل های دانشجویی ارائه نمودند.همچنین در این جلسه دانشجویان نیز با امام جمعه شهرستان گپ و گفت صمیمی داشتند.