جشن چله نشینی شب یلدا با حضور دانشجویان، اساتید و مسئولین دانشکده فنی و مهندسی در تاریخ 30/9/95 ساعت 20 در محل هتل عماد نظام برگزار گردید که دارای برنامه های متنوعی بود.در پایان مراسم نیز از ورزشکاران که در مسابقات دانشکده مقام کسب نموده بودند تقدیرگردید.