اردوی یک روزه اعضای خواهر کانون هلال احمر دانشکده فنی و مهندسی فردوس در تاریخ 21/11/95 در محل آبگرم معدنی هلال فردوس  با حضور 45 نفر برگزار شد.