مدیریت،اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس نیز پابه پای سایر امت شهید پرور ایران در مراسم راهپیمایی روز 22 حضور یافتند و بار دیگر متعهد شدند که تا آخرین قطره خون بپای انقلاب خود ایستاده اند.