به مناسبت ایام الله  دهه فجر پایگاه بسیج دانشجویی شهید آوینی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن ایستگاه صلواتی بر پا نمود و از شرکت کنندگان در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن پذیرایی کردند.