به مناسبت دهه مبارک فجر  امور فرهنگی دانشکده اقدام به برگزاری مسابقه عکس از راهپیمایی 22 بهمن نمود. نفرات برتر این مسابقه از طریق کانال دانشکده و جمع آوری امتیاز از کلیه دانشجویان دانشکده انتخاب شدند و هدایایی دریافت نمودند.