دوره آموزشی امداد و نجات هلال احمربه همت کانون هلال احمر دانشکده از تاریخ 23/11/95 لغایت 2/12/95  با حضور دانشجویان دانشکده  در محل نمازخانه خوابگاه فرهنگ برگزار می گردد.