دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس در مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاههای استان خراسان جنوبی شرکت نمودند و  و افتخار آفرینی نمودند

در بخش آقایان موفق به کسب مقام اول تیمی و 9 مدال رنگارنگ و در بخش بانوان موفق به کسب 7 مدال رنگارنگ گردیدند.