اردوی تشویقی یک روزه  آبگرم با حضور اعضای برادر کانون هلال احمر دانشکده فنی و مهندسی فردوس که در دوره های آموزشی امداد و نجات حضور یافته بودند  در تاریخ 5/12/95 از ساعت 8 لغایت 16 برگزار شد.