جمعه این هفته برای دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس متفاوتر از جمعه های دیگر بود. این هفته افتخار خادم الصلاه  بودن نماز جمعه نصیب دانشجویان این دانشکده گردید. در این افتخار دانشجویان خواهر و برادر ضمن عرض خیر مقدم به نماز گزاران عزیز از ایشان پذیرایی نمودند.همچنین اجرای قرآن ، اذان و مکبری نیز برعهده دانشجویان دانشکده بود.

از دیگر برنامه های  جمعه این هفته حضور دانشجویان خواهر در برنامه قرائت دعای ندبه روستای خانکوک بود .