جشن روز مهندس در خوابگاه دختران یاد شقایق ها با سخنرانی سرکار خانم شعفی از مشاوران  مرکز مشاوره در تاریخ 5/12/95 برگزار گردید . همچنین در این مراسم کیک روز مهندس توسط نمایندگان دانشجویی برش و در بین دانشجویان دختر حاضر توزیع گردید.این برنامه به همت پایگاه بسیج دانشجویی شهید آوینی برگزار شد.