جلسه مشاوره و تبادل نظر با حضور آقای دکتر سالاری فر رئیس مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه بیرجند  با اعضای هیات علمی و مسئولین دانشکده فنی و مهندسی فردوس در تاریخ 9/12/95 ساعت 9/30 صبح در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. در این جلسه ابتدا ریاست دانشکده ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین پیرامون مشکلات دانشجویانی که دور از خانه و خانواده برای ادامه تحصیلات به شهر فردوس و دانشکده فنی و مهندسی  حضور دارند پرداختند و از اساتید و اعضای هیات علمی خواستار توجه بیشتر به این مسئله مهم نمودند.