جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس در تاریخ 9/12/95 با حضور آقای دکتر سالاری فررئیس مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه بیرجند و ریاست  دانشکده فنی و مهندسی ،معاونین ،اعضای هیات علمی در محل نمازخانه دانشکده برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر سلاری فر به مسئله نگرانی و اختلالات روانی  پرداختند . مسائل روحی وروانی دانشجویان پرداخته و در پایان نیز به سولات دانشجویان در زمینه های مختلف پاسخ دادند.