مسابقه کتابخوانی بانوی بی نشان  به همت بسیج دانشجویی شهید آوینی در تاریخ 11/12/95 با حضور تعداد کثیری از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس به صورت کتبی از کتاب بانوی بی نشان (زندگی حضرت زهرا (س)) برگزار شد.