این هفته نیز همچون هفته های گذشته برنامه هفتگی قرائت دعای ندبه در خوابگاههای فرهنگ و پردیس با حضور دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار گردید.