نشست آزاد ندیشی  با محوریت گفتمان دینی در تاریخ 23/1/96 با حضور 300 نفر از دانشجویان در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری شهرستان فردوس با حضور پررنگ و فعال خانم زهرا گونزالس خانم مسیحی مسلمان شده اهل کالیفرنیای آمریکا برگزار شد. در این جلسه ایشان ضمن معرفی خود و نحوه  به اسلام گویدن خود به سوالات دانشجویان پاسخ دادند. مچنین لازم به ذکر است که در این برنامه همچون سایر برنامه هاریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی فردوس جناب آقای دکتر عبادیان و معاونت محترم اداری و مالی ایشان حضور داشتند.و از حضور میهمانان محترمی چون امام جمعه محترم و عزیز شهرستان فردوس، ریاست اداره تبلیغات اسلامی و نماینده جند دانشگاه و مر کز آموزش عالی فردوس حضور داشتند.

 

 

.