اردوی علمی تفریحی زیارتی دانشجویان دختر دانشکده فنی و مهندسی فردوس در تاریخ های 31/1/96 و 1/2/96 با حضور 55 نفر از دانشجویان برگزار گردید. در این سفر زیارتی علاوه بر زیارت آقا امام هشتم

علی بن موسی الرضا(ع)، دانشجویان از منطقه ییلاقی  اخلمد بازدید نمودند.