دوره آموزشی امداد و نجات در محل خوابگاه پردیس با حضور 40 نفر از دانشجویان این دانشکده در محل نمازخانه خوابگاه پردیس در حال برگزاری است.