جشن ویژه اعیاد شعبانیه در محل نمازخانه دانشکده فنی و مهندسی فردوس با حضور دانشجویان در تاریخ 9/2/96 برگزار شد .

در این جشن برنامه های متنوعی همچون قرائت مولودی و... برگزار شد.

همچنین در تاریخ 10/2/96 ایستگاه صلواتی جهت دانشجویان اساتید و کادر اداری با پذیرایی شیرینی و شربت در حیاط دانشکده برگزار شد.