اردوی کویر نوردی پسران دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی فردوس در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396 در محل کویر پلوند منطقه حفاظت شده مظفری با حضور 87 نفر از دانشجویان این دانشکده برگزار گردید.

در این اردو برنامه های متنوعی همچون کویر نوردی ، ستاره شناسی و رصد شبانه ، زیپ لاین برگزار گردید.