برنامه های متنوعی ویژه میلاد آقا و سرورمان امام زمان یوسف فاطمه مهدی موعود (عج ) در محل دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار گردید.

 این برنامه ها به شرح زیر می باشند.

1- جشن ویژه میلاد با حضور دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس در محل نمازخانه دانشکده به همت هیات انصار المهدی  دانشکده در تاریخ 96/2/21با اجرای برنامه های شاد و جذاب.

2-  برپایی ایستگاه صلواتی و پذیرایی از عموم عاشقان حضرت مهدی (عج) در سطح شهرستان فردوس در تاریخ 96/2/22

3- توزیع غذای رایگان در بین دانشجویان دانشکده از طریق سلف و رزرو  غذا توسط دانشجویان در تاریخ 96/2/22

4-برگزاری مسابقه فرهنگی بشارت ظهور پیرامون مباحث انتظار و فرج .

5- شرکت در سایر جشن هایی که در مراکز آموزش عالی و سایر نهادهای شهرستان برگزار گردیده بود.