20170523 214653

 

در تاریخ 2/3/96 مراسم تقدیر از دانشجویان ورزشکار در محل سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور با همکاری هیات ورزشهای دانشگاهی شهرستان فردوس برگزار گردید.

در این برنامه ضمن ایراد سخن توسط آقای مهندس زال حسینی معاونت اداری و مالی دانشکده فنی و مهندسی فردوس برنامه هایی چون شکستن اجسام سخت برگزار گردید.

در این برنامه از ورزشکاران دارای مقام در مسابقات سطوح مختلف ورزشی اعم از خوابگاهی، دانشکده ای ، شهرستان و استانی در رشته های متفاوت فوتسال، تنیس، دو و .... تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

20170523 230814