مراسم افطاری با حضور دانشجویان امداد گر خواهر و امداد گران جمعیت جوانان هلال احمر شهرستان فردوس به همت کانون هلال احمر دانشکده فنی و مهندسی فردوس در تاریخ 9/3/96 در محل دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار گردید.

در این مراسم ریاست محترم دانشکده جناب آقای عبادیان،معاونت اداری و مالی دانشکده جناب آقای مهندس زال حسینی ،معاونت محترم جمعیت هلال احمر  جناب آقای ظهیری ،مسئول امور جوانان هلال احمرسرکار خانم کنگانی و دانشجویان خانم دانشکده حضور داشتند.

 

429734674 10592

 

423820526 149121