به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو و هفته وحدت جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولین دانشکده در محل نمازخانه خوابگاه یاد شقایق ها برگزار گردید.

مسئولین حاضر در جلسه شامل جناب آقای دکتر اخگری ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی فردوس،جناب آقای مهندس زال حسینی معاون محترم اداری و مالی دانشکده، جناب آقای دکتر محمد زاده معاون محترم پژوهشی دانشکده، جناب آقای یزدان پناه مسئول امور خوابگاههای دانشکده می شدند.

این برنامه که در تاریخ 11/9/96 از ساعت 20 لغایت 22 برگزار شد .مسئولین دانشکده فنی و مهندسی فردوس سرزده از سوئیت های دانشجویان بازدید به عمل آوردند.

این برنامه به همت شورای صنفی دانشجویان جهت رفع مشکل دانشجویان برگزار نمودند.