محفل قرانی در تاریخ 16/9/96 با حضور دو قاری کشوری در محل نمازخانه خوابگاه یاد شقایق ها برگزار شد.

این برنامه  مطابق هر هفته به همت کانون قرآن و عترت دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار شد.