آقای دکتر امیر حسنخانی نماینده محترم مردم شریف فردوس،طبس، سرایان  و بشرویه در مجلس شورای اسلامی دیداری صمیمی با آقای دکتر خلیلی ریاست دانشگاه بیرجند داشتند.

در این دیدار که آقای دکتر اخگری ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی فردوس نیز حضور داشتند به بررسی مسائل و مشکلات دانشکده فنی و مهندسی فردوس پرداخته شد.