مدیران، کارکنان،اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس دوشادوش ملت همیشه در صحنه ایران امسال نیز در راهپیمایی 22بهمن حضوری پر شور داشتند.

همچنین در حاشیه حضور در راهپیمایی ایستگاه صلواتی نیز در محل آخرین مسیر راهپیمایی برپا نمودند و از مردم پذیرایی نمودند.

در این مراسم مسابقه عکس نیز از حضور دانشجویان و صحنه های خلق شده در راهپیمایی افتخار آفرین 22 بهمن برگزار شد.