همایش تجربه زندگی امن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در تاریخ 97/2/30 در محل مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان فردوس و به میزبانی دانشکده فنی و مهندسی فردوس برگزار گردید.

استاد مدعو این همایش جناب آقای دکتر مدبر عزیزی از اساتید شهرستان مشهد بودند که ضمن بیان تاریخچه ای از بستر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ، به بیان خطرات پیش رو در کشور ایران پرداختند .

ایشان همچنین به ارائه راهکارهایی در این زمینه جهت امنتیت کاربران پرداختند.

این همایش از ساعت 22 لغایت22/30 برگزار شد.

و در پایان مراسم به سه نفر از شرکت کنندگان هدایایی نفیس اهدا شد.