دومین دوره مسابقات استانی سازه های ماکارونی به همت انجمن علمی عمران دانشکده فنی و مهندسی فردوس در محل سالن سینما قدس شهرستان فردوس طی دو روز برگزار گردید.

 در این دوره از مسابقات تعداد 16 تیم شرکت نموده بودند  که سه تیم به شرح ذیل تیم های اول تا سوم شناخته شدند.

داوری این دوره از  مسابقات که در تاریخ های 97/2/31 و 97/3/1 برگزار شد برعهده اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر موسوی نژاد و آقای دکتر صادقی بود.

تیم های برتر

تیم اول : آقایان وحید پرواز - مجید داودی - مجید عینی  هدیه به مبلغ 15،000،000 ريال

تیم دوم: آقایان یحیی بروغنی - علی محمد ابراهیم راد  هدیه به مبلغ 13،000،000 ريال

تیم سوم : آقایان محمد کوهی - محمد شوکوهیان - محمد رضائی  هدیه به مبلغ 11،000،000 ريال