کارگاه آموزش طراحی و نصب نیروگاههای خورشیدی  طی روزهای یکشنبه و دوشنبه 6 و7 خرداد ماه 1397 در محل سایت عمومی دانشکده فنی و مهندسی فردوس با تدریس اساتید بزرگوار دکتر مصطفی واحدی پور و سرکار خانم دکتر هما رشید ی زاده برگزار شد.