دانشجویان رشته برق دانشکده فنی و مهندسی فردوس در تاریخ 27/3/97 از نیروگاه خورشیدی شهرستان فردوس بازدید کردند . این بازدید که در جهت ارتقای دانش عملی دانشجویان دانشکده زیر نظر آقای دکتر واحدی پور عضو هیات علمی دانشکده و با همکاری کارشناسان شرکت توزیع برق شهرستان برگزار شد.