ضایعه فراق دردناک آقای دکترمحمود  عبادیان رزمنده جبه های نبرد حق علیه باطل و پیشتاز سنگر علم و دانش ، ریاست اسبق دانشکده فنی و مهندسی فردوس ،مدیران،کارکنان ،اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشکده را داغدار نمود.

درپی در گذشت این تلاشگر علم و دانش در استان جمعی از دانشجویان و همکاران دانشکده در مراسم خاکسپاری ایشان در شهرستان بیرجند شرکت نمودند و همچنین در شهرستان فردوس با برپایی مراسم و اهدای شام به مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست مهر فردوس  ارادت خود را به آن عزیز از دست رفته اعلام نمودند.

 

145