دوره آموزش مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه  در دانشکده فنی و مهندسی فردوس با حضور کلیه کارکنان اداری برگزار شد.

این دوره آموزشی که در محل سایت  تخصصی کامپیوتر در مدت زمان 22 ساعت به طول انجامید.

مدرس این دوره مهندس هدایتی از همکاران و مدرسین مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه بیرجند بودند.