المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی

تاریخ : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی

ورزش‌های فیجیتال (حرکتی - دیجیتالی)
ورزش‌های رباتیکی
فناوری در ورزش

مهلت ثبت نام: معرفی تیم تا 25 اردیبهشت 1403