دوازدهمین جشنواره ملی شعر دانشجویی بهار نارنج

تاریخ : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوازدهمین جشنواره ملی شعر دانشجویی بهار نارنج

ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی
مهلت ارسال آثار: 31 فروردین
اختتامیه : 31 اردیبهشت