انتصاب رئیس کارگروه اجرایی استان خراسان جنوبی در اولین دوره المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۱:۱۳ کد : ۲۷۷۵۱ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۳۳۹
طی ابلاغی از سوی دکتر هاشم داداش‌پور، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر احمد لامعی‌گیو، رئیس دانشگاه بیرجند، به سمت رئیس کارگروه اجرایی موسسه میزبان اسـتان خراسان جنوبی در اولین دوره المپیـاد ورزش‌های فناورانه دانشـجویی، منصوب شد.
انتصاب رئیس کارگروه اجرایی استان خراسان جنوبی در اولین دوره المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، در ابلاغ انتصاب دکتر لامعی، رئیس دانشگاه، به سمت رئیس کارگروه اجرایی موسسه میزبان اسـتان خراسان جنوبی در اولین دوره المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی، که از سوی دکتر هاشم داداش‌پور، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان صادر گردیده، آمده است: نظر به اهمیت ویژه المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی به عنوان رویدادی ملی و هدفمند در راسـتای ایجاد شور و نشاط در میان دانشـجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، جنابعالی علاوه بر مسئولیت برگزاری المپیـاد درسـطح آن دانشـگاه به مـوجب این ابلاغ به عنـوان رئیس کارگروه اجرایی موسسه میزبان اسـتان خراسان جنوبی در اولین دوره المپیـاد ورزش‌های فناورانه دانشـجویی، منصوب می‌شوید. لذا مقتضی است، با حسن تعهد خود وظیفه برنامه‌ریزی برای برگزاری مطلوب رقابت‌های مربوط را به انجام رسانید.

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳